1stephotels
1stephotels
1stephotels

   O nas

Metody i cele działania

  • Kompleksowe doradztwo

  • Opiniowanie

  • Opracowywanie ekspertyz i projektów w zakresie inwestycji, modernizacji i zarządzania obiektami noclegowymi

  • Wskazywanie nowych rozwiązań w procesie inwestycyjnym

  • Kreowanie nowych produktów hotelarskich

  • Spełnianie roli promocyjnej dla partnerów Projekt Hotel Sp. z o.o.

  • Współpraca ze sprawdzonymi partnerami między innymi z zakresu architektury, prawa, finansów, marketingu, zarządzania

  • Projekt Hotel Sp. z o.o. jako stały partner merytoryczny imprez targowych (Word Hotel w Warszawie, Invest Hotel w Poznaniu, Horeca w Krakowie, Ciepły Bałtyk w Gdańsku) przygotowuje seminaria i prowadzi Punkty Konsultacyjne dla inwestorów oraz innych uczestników hotelarskiego projektu inwestycyjnego

  • Realizacja Programu Edukacyjnego na rzecz rozwoju hotelarstwa i turystyki w Polsce poprzez organizację seminariów, szkoleń, warsztatów i konferencji