1stephotels
1stephotels
1stephotels

   Dla sponsorów

Zwracamy się do Państwa z propozycją nawiązania współpracy z naszą firmą w ramach realizowanego programu Projekt Hotel.

Projekt Hotel realizuje swoją misję głównie w obszarze hotelarstwa skupiając się na:

 • wszechstronnym doradztwie na rzecz inwestorów hotelarskich w Polsce, występując w roli Opiekuna Inwestora Hotelarskiego,
 • realizacji szerokiego Programu edukacyjnego na rzecz rozwoju hotelarstwa i turystyki w Polsce.

 W ramach działania Opiekun Inwestora Hotelarskiego Projekt Hotel oferuje Inwestorom profesjonalne doradztwo, opracowywanie ekspertyz i projektów w zakresie definiowania, planowania, projektowania architektonicznego, finansowania nowopowstających i modernizowanych obiektów noclegowych. Te usługi Projekt Hotel cieszą się coraz większym  zainteresowaniem inwestorów, o czym mogliśmy się przekonać się w trakcie targów hotelarskich, w których nasza firma uczestniczyła w 2008 r. Nawiązane tam kontakty wciąż skutkują zleceniami. Taka strategia będzie podstawą działań Projekt Hotel także w kolejnych latach.

Celem Programu edukacyjnego na rzecz rozwoju hotelarstwa i turystyki w Polsce jest natomiast prowadzenie szkoleń dla wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem w tych obszarach, a także budowa bazy kontaktów, ich rozwijanie i w końcu wspólna realizacja projektów inwestycyjnych. To także bardzo istotna część działania Projekt Hotel, bo spełnia rolę promocyjną nie tylko dla Projekt Hotel, ale zwłaszcza dla naszych Partnerów, którym chcemy umożliwić aktywne współuczestnictwo w realizacji tego Programu.

W 2009 r. chcemy zrealizować atrakcyjny dla naszych potencjalnych klientów (głównie inwestorów hotelarskich, ale także operatorów hotelarskich, zarządzających, restauratorów, itd.) Program, który przyciągnie przynajmniej 850 osób lub firm:

W 2009 r. Projekt Hotel:

 • uczestniczy w 7 imprezach targowych (Turystyka Biznesowa Wellness & SPA we Wrocławiu, Ciepły Bałtyk w Gdańsku, Spa&Wellness w Krakowie, Ivest Hotel w Poznaniu, World Hotel w Warszawie, HORECA w Krakowie, Hotel Gastro Meeting w Sosnowcu). Wszędzie, jako Partner Merytoryczny organizatorów targów Projekt Hotel przygotowuje i prowadzi seminaria i Punkty Konsultacyjne dla inwestorów hotelarskich oraz innych uczestników hotelarskiego projektu inwestycyjnego
 • organizuje:  przynajmniej 6 szkoleń na terenie całego kraju, 1 warsztaty tematyczne, 3 ogólnokrajowe konferencje, 1 kurs dla menedżerów hoteli

Odbiorcy i promocja:

Realizując „Program na rzecz rozwoju hotelarstwa w Polsce” spotkamy się z wyselekcjonowaną grupą około 850 osób  zainteresowanych nie tylko szkoleniami, ale również ofertą naszą i naszych Partnerów. Będą to przede wszystkim inwestorzy prywatni i z sektora publicznego, właściciele i kadra zarządzająca funkcjonującymi obiektami noclegowymi, architekci i projektanci, deweloperzy.

Znacznie szersze grono osób i firm dowie się o naszych usługach z publikacji w czasopismach branżowych, ze stron www Projekt Hotel, HOTELON i Balance Education oraz stron www naszych patronów medialnych. O naszych działaniach informujemy także drogą mailową (nasza baza zawiera kilka tysięcy podmiotów). Promocję seminariów i Punktu konsultacyjnego prowadzą także organizatorzy targów.

Nie ma skuteczniejszego sposobu dotarcia do nowo pojawiających się inwestorów hotelarskich niż współpraca z Projekt Hotel przy realizacji „Programu na rzecz rozwoju hotelarstwa w Polsce”. Mając taką pewność, proponujemy Państwu nawiązanie z Projekt Hotel stałej współpracy przy realizacji tego Programu na następujących zasadach: 

W ramach stałej, miesięcznej, minimalnej opłaty zapewniamy naszym Partnerom promocję usług, produktów i technologii Partnera podczas wszelkich wydarzeń realizowanych przez Projekt Hotel w 2009 r. Gwarantujemy:

 • tytuł PARTNERA Projekt Hotel
 • podczas targów:
 1. 15 minutowe wystąpienie podczas jednego z seminariów w Poznaniu lub Warszawie,
 2. 15 minutowe wystąpienie podczas jednego z seminariów w Krakowie lub Sosnowcu,
 3. bezpośredni kontakt z inwestorami w dniu seminarium w Punkcie Konsultacyjnym Projekt Hotel
 • włączenie materiałów informacyjno-reklamowych Partnera do materiałów szkoleniowych i konferencyjnych oraz do teczek z ofertą Projekt Hotel przekazywanych inwestorom podczas targów
 • 15 minutowe wystąpienie podczas szkolenia lub konferencji najbliższej tematycznie ofercie Partnera
 • powierzchnię pod stoisko firmowe Partnera podczas jednego szkolenia lub konferencji
 • promocję na stronie internetowej Projekt Hotel: logo Partnera z linkiem do strony www, temat wystąpienia w programie
 • logo Partnera w newsletterach, zaproszeniach i wszelkich materiałach przygotowywanych przez PH informujących o działaniach PH
 • dostęp do baz danych osób uczestniczących w seminariach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach i kursie dla menedżerów

W Przypadku realizacji pierwszego zamówienia na rzecz Partnera dostarczonego przez Projekt Hotel, minimalna kwota raty miesięcznej wzrasta dwukrotnie i jest realizowana przez pozostały okres ważności umowy.

Zapraszamy do współpracy!