RussiaUkraine

Usługi

Strategiczne doradztwo przedinwestycyjne

 • Definiowanie biznesów hotelarskich
 • Realizacja hotelowych projektów inwestycyjnych
 • Kreacja (projektowanie) produktów hotelowych
 • Przygotowywanie dokumentów przedprojektowych: biznesplanów, ZTO, wniosków kredytowych i innych
 • Aranżowanie finansowanie projektów
 • Współpraca z biurami projektowymi
 • Doprowadzanie operatorów hotelowych (hotelowych brandów)
 • Franchising

Doradztwo hotelarskie

 • Аnalizy i oceny operacyjnej działalności hoteli, rebranding hoteli
 • Zarządzanie obiektami hotelowymi, długoterminowa dzierżawa
 • Pisanie Hotelarskich raportów rynkowych
 • Badania rynku i pozycjonowanie produktów
 • Benchmarking i marketing-mix
 • Planowanie i organizacja finansowania projektów
 • Wdrażanie hotelowych standardów
 • Opracowywanie programów naprawczych i ich wdrażanie

Obrót nieruchomościami

 • Doradztwo w procesie kupna/sprzedaży nieruchomości i hotelowych projektów (patrz „Sprzedam/kupię hotel” na Facebooku)
 • Коnsulting i ocena hotelowych nieruchomości

Wydarzenia

 • Оrganizacja wydarzeń, seminariów, konferencji i targów o hotelarskiej tematyce
Close Menu
RussiaUkraine