Projekt hotel
1stephotels
1stephotels
1stephotels

  

 

Rejestracja

Informujemy, że firma Projekt Hotel Sp. z o.o. realizuje obecnie II etap projektu w ramach Działania 6.1 "Paszport do eksportu" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 pn. „Zwiększenie konkurencyjności Projekt Hotel Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych”
Cel projektu: zwiększenie wartości eksportu usług PROJEKT HOTEL Sp. z o.o. na rynkach docelowych: ukraińskim i rosyjskim.
Okres realizacji:     01.07.2012 - 30.06.2014

http://projekthotel.pl/userfiles/image/tablica%20informacyjna.jpg

 

 

 

 

 

 

 http://projekthotel.pl/userfiles/A1(4).png

 

http://projekthotel.pl/userfiles/image/Opiekun03.jpgOPIEKUN INWESTORA HOTELARSKIEGO  - specjalizujemy się w definiowaniu i obsłudze inwestycji hotelarskich, w tym także SPA. Świadczymy profesjonalną pomoc na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.  Wspieramy właścicieli funkcjonujących obiektów hotelowych, w trudnych przypadkach wdrażamy postępowania naprawcze.