Referencje:

Doradztwo hotelowe

Doradztwo w zakresie pozyskania dofinansowania z funduszy UE
Lista zrealizowanych szkoleń/seminariów/konferencji